Bierne lige nu

Bier indretter sig efter vejret. Og biavleren indretter sig efter bierne. Hver måned vil jeg skrive om biernes liv og hvad det giver af arbejde til biavleren.