Maj

Bierne er meget aktive i maj. Alle de mange blomster skal besøges. Pollen og nektar hentes hjem fra de mange blomstrende kirsebærtræer, æbletræer, mælkebøtter og raps.
Dronningen lægger masser af æg. Op til 2000 æg i døgnet. Det giver en voldsom forøgelse af bier i stadet i maj.
Biavlerens fornemmeste opgave i maj, er at sikre, at der er tavler nok i bistadet, til at bifamilien kan udvikle sig, og til at der er plads til al den honning bierne bærer hjem. Jeg gør det ved at sætte et nyt magasin med 10 tavler på toppen af stadet. En ny etage de kan flytte ind i. Men det må heller ikke gå for hurtigt. For frosten lurer lige om hjørnet, så bierne skal helst ikke varme flere etager op end de har brug for. Ynglen skal holdes varm, ca. 35 grader. Går udvidelsen for langsomt vil bierne sværme. Sværmning er honningbiernes måde at formere sig på. Når vejret er godt, blomsterne er rigelige og der er for lidt plads, laver de sig en ny dronning. Den gamle dronning flyver afsted med halvdelen af stadets bier og biavleren har mistet halvdelen af sin arbejdsstyrke. En familie har delt sig i to, men biavleren har mistet halvdelen af sine bier.